Arany János Kollégiumi Program

Az intézmény 2004-ben csatlakozott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet irányítása alatt működő Arany János Kollégiumi Programhoz. Az intézmény küldetését tekintve azt megelőzően is egyik legfőbb feladatának tekintette a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók felkarolását és érettségi vizsgához segítését, melynek támogatási rendszeréhez jelentős anyagi segítséget nyújt a programon keresztül a mindenkori oktatásirányítás.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének növelése érdekében az intézmény jól kidolgozott szociális támogató rendszert működtet. Általánosságban elmondható, hogy a kialakított rendszer igen vonzó a szülők számára a továbbtanulás irányának kijelölésekor. Tanulóink főként a dél-dunántúli régióból érkeznek, és jelentős számban intézményünk kollégiumában kapnak szállást és ellátást.

 

Az AJKP-s képzésre jelentkezők tanulmányi ideje 5 év. Az első tanév előkészítő jellegű, amelynek során külön tanterv szerint pótoljuk a tanulók általános iskolai hiányzásait, fejlesztjük kulcskompetenciáikat. Az előkészítő évet teljesítő AJKP-s tanulók felvételt nyernek intézményünk gimnáziumába, ahol a többi diák számára meghirdetett képzések közül választhatnak. Az AJKP működtetésének egyik feltétele az osztályok kiscsoportos tanulásszervezése. Így egy osztályban maximum 26 fő tanul, ami a kooperatív tanulásszervezés módszerével rendkívül hatékony és a tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő munkát tesz lehetővé.

Az előkészítő év során párhuzamosan történik a tanulók ismeret és kompetencia alapú felkészítése a középiskolás évekre. A célunk az, hogy azok a tanulók, akik ezt a programot választják, az előkészítő évet követően képesek legyenek teljesíteni a felvételi, majd a későbbiekben a tanulmányi követelményeket is. Az előkészítő év során az egyik legnehezebb feladat a tanulók korábbi negatív tanulási tapasztalatainak önálló és együttműködő tanulási képességekké alakítása.

Az AJKP-ban való részvétel egyik alapfeltétele a program teljes ideje alatt a kollégiumi jogviszony fenntartása. Tanulóink számára két külön épületszárnyban, 3-4 fős szobákban és apartmanokban biztosítunk komfortos férőhelyeket. Intézményünk kollégiumának könyvtára, informatikatermei és egyéb szolgáltatásai szinte egész nap a diákjaink rendelkezésére állnak.