Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Szeretettel várjuk az érdeklődőket soron következő bázisintézményi programunkra!

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal  köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Gandhi Gimnázium, Kollégium  és AMIt érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  • A tanulás támogatása virtuális tanterem és digitális jegyzetelési módszerek alkalmazásával.
  • Saját készítésű és digitális eszközök használata a nemzetiségi nyelvoktatásban.
  • A kompetenciafejlesztés lehetőségei a kollégiumban.

Kapcsolattartó:

Jakab Natália, igazgatóhelyettes
Elérhetőség: +36 72 239 655/110. mellék
jakab.natalia@gandhigimi.hu