Fenntartónk

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja az iskola korábbi fenntartójának, a Gandhi Közalapítványnak. Tényleges fenntartói tevékenységét 2012. január 9-én kezdte meg, azzal a feladattal, hogy középiskolai és felnőtt képzés keretein belül segítse a nyitott szellemű, a tudományok iránt fogékony, a népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok képzését.

Alapítói határozattal született az a döntés, hogy a fenntartói feladatok ellátását végző Gandhi Közalapítványt megszüntetik, és a közalapítvány alapítói okiratában vállalt fenntartói feladatokról a megszűnést követően a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik. A jogutód tulajdonosa 100%-ban a Magyar Állam.

A társaság alapításának célja, hogy megteremtse a Gandhi Gimnázium működési feltételeit, támogassa azt, hogy középtávon kinevelődhessen egy a népéhez kötődő roma értelmiségi réteg, amely képes újjászervezni a széthullott cigány közösségeket. Fontos feladata, hogy az iskola hatása révén megváltozzon az a nézet, amely szerint a cigány gyermekek, emberek kevésbé taníthatóak és kevésbé képesek iskolai sikereket elérni. A gimnázium tanulói az ország 12 megyéjének településeiről kerülnek az iskolába. A cél az, hogy a gimnázium nyitott szellemű, a tudományok iránt fogékony, a népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzen, továbbá, hogy Magyarországon a roma gyermekek olyan minőségű képzésben részesülhessenek, mint nem cigány társaik, valamint hogy a magyarországi nemzetiségekhez hasonlóan egy részük nemzetiségi intézményben tanulhasson.

A társaság által fenntartott Gandhi Gimnázium és Kollégium a magyarországi cigány fiatalság számára gimnáziumi nevelést folytató intézmény. A statisztikai adatok alapján az iskolában a hátrányos helyzetű (HH) diákok aránya megközelíti a 80%-ot, s ebből a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulóké alig marad 50% alatt.

Elérhetőségek:

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.
Tel.: +36 72 239 655 – 200 vagy 202 mellék
Fax: +36 72 238 893
Weboldal: gandhikft.hu