Művészeti Iskola

Minden évben előforduló kérdés, hogy a Gandhi Gimnázium Művészeti Iskolája pontosan hol is helyezkedik el a többcélú intézményben, azon belül mi a feladata, mivel tudnak hozzájárulni a gandhis diák életéhez a Művészeti Iskola szolgáltatásai. Ez utóbbi kérdésre a művészetoktatás transzfer hatásait kutató szakirodalom egyértelmű válaszain túlmutatva a legjobb válasz: közösséget teremt, melynek megtartó ereje van. Iskolánk nem hagyományos művészeti iskola, rengeteg aspektusában különbözik a városban található hasonló iskoláktól. Ennek oka részben a diákállományunk idősebb kora, hiszen sok növendékünk gimnáziumi tanulmányai megkezdésével párhuzamosan kezdi zenei-, vagy egyéb művészeti tanulmányait, ugyanakkor néhány esetben célzottan iskolánkat, illetve egyes szaktanárainkat külső, más intézménybe járó diákok szülei megtalálják, hozzánk iratják be zeneművészeti tanulmányokat folytatni.

Művészeti Iskolánkban a képzés délutánonként folyik, szorosan összehangolva a kollégiumi órabeosztással. Pár tanuló kivételével minden növendékünk a kollégium lakója is egyúttal, illetve a külsős diákokat szüleik kísérik tanóráinkra. Iskolánkban a zenei képzésben a növendékek gitáron, zongorán, nagybőgőn, basszusgitáron, dobon és hegedűn tanulhatnak heti kétszer fél órában, valamint a zenei elméleti és szolfézsoktatáson vesznek részt heti kétszer 45 percben. Zenei képzésünk szorosan összekapcsolódik a Gandhi Gimnázium Hagyományőrző Együttesének munkájával. Képzőművészeti képzésünkben egy csoport vesz részt Jordán Katalin tanárnő vezetésével, egy héten két délután, alkotnak a diákok, tehetségükhöz mérten, eredményesen, festészet, grafika szakirányokon.

Táncoktatásunkban a néptánc oktatása valósul meg, különös tekintettel az autentikus cigány táncok oktatására. Bánkyné Perjés Beatrix óraadó táncművész-tanár vezetése alatt Orsós Péter táncoktató végzi a cigánytánc oktatását. A legtehetségesebb diákjaink a Gandhi Táncegyüttesben fellépésekre járnak, de mivel minden gandhis diák tanul táncot legalább a legelső tanévében, így a tánc egyetlen diákunktól sem áll távol.