Bemutatkozás

A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben létesített. Alapítását az a nagyon fontos cél vezérelte, hogy „középtávon kinevelődjék egy népéhez kötődő jelentős számú roma értelmiségi réteg, amely képes újjászervezni a széthullott cigány közösségeket”. E cél elérése érdekében a Gandhi Alapítvány – melynek elnöke Bogdán Béla tanár, kormányfőtanácsos volt – már 1992-ben azon munkálkodott, hogy a következő év szeptemberében elkezdődhessen a tanítás a főként beás gyermekeket oktató gimnáziumban.

Az iskola létrehozásának első potenciális helyszíne Kaposvár volt, ezt követően esett a választás Pécsre, ahol végül 1994 februárjában megindulhatott a hatosztályos gimnázium működése. Az intézmény első igazgatója Bogdán János magyar-történelem-filozófia szakos tanár lett, aki meghatározó szerepet játszott az iskola létrehozásában is.

A tanítás a régió településeiről érkezett 56 diákkal indult, akik egy előkészítő, ún. nulladik évfolyamon kezdték meg a munkát. Az első félév legfontosabb feladata az volt, hogy csökkentse a tanulók közötti tudáskülönbséget.

1995-ben a megbízhatóbb finanszírozás érdekében a Gandhi Alapítvány közalapítvánnyá vált.

1999 januárjában elhunyt Bogdán János. Halálával nemcsak az iskolát, hanem az egész cigány közéletet hatalmas veszteség érte. A gimnázium vezetését élettársa, Csovcsics Erika vette át, s ebben a tanévben avatták fel az intézmény korszerű sportcsarnokát, valamint ennek a tanévnek végén érettségizett az első évfolyam.

2002-ben készült el a gimnázium korszerű épülete, s az intézmény fennállásának 10. évfordulójára Bogdán János nagy álma is megvalósult: német támogatással korszerű könyvtár és szabadidőközpont létesült a kollégium épületében, melyet a diákok örömmel vettek birtokukba.

 A gimnáziumban 2002 óta felnőttoktatás is folyik levelező, illetve esti oktatás formájában.

Az elsők között, a 2003/2004-es tanévtől működtetjük a nappali tagozaton a halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére az Arany János Kollégiumi Programot. Az iskolában – nemzetiségi jellegéből adódóan – nagy jelentőségű tantárgyak a cigány nyelvek (beás és romani), valamint a cigány/roma kultúra. Fontos, hogy a gyerekek lássák a nemzetiségi nyelvek szépségeit, és legyen az identitásuk szerves része a közvetített cigány/roma kultúra elemeivel együtt. A diákok a cigány népismeret tantárgy tanulása során megismerkednek a cigány hagyományokkal, kultúrával, tanulnak a cigányok/romák történetéről, az Indiai Őshazáról, a vándorlásukról, néprajzukról, nyelvészetükről, nép-és műköltészetükről, művészetükről stb. E tantárgyak tanulása a nappali tagozat minden diákja számára kötelező, a felnőttek számára pedig választható.

A modern oktatás tárgyi feltételeit messzemenően biztosítjuk diákjaink számára, és a nevelés-oktatás keretében alternatív módszereket alkalmazunk. A kooperatív és projektmunkát részesítjük előnyben, fontosnak tartjuk a csapatszellem kialakítását. A sportcsarnokban az órarendi testnevelésen kívül szervezett testedzésre, valamint iskolai rendezvények megtartására is van lehetőség. Iskolánk diákjai szabadidejükben bekapcsolódnak Pécs pezsgő kulturális életébe is.

Tanulóink többsége jelentős szociális hátránnyal érkezik hozzánk. Arra törekszünk, hogy ez ne akadályozhassa őket tanulmányaik elvégzésében. Folyamatosan figyeljük a gyerekek körülményeinek alakulását, és anyagi lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk a szülőknek gyermekeik iskoláztatásában.

Az oktatás jelenlegi szervezeti kerete nappali tagozaton 4, illetve 5 évfolyamos általános, vagy művészeti, honvédelmi és rendészeti orientációjú, nemzetiségi gimnáziumi képzés, a felnőttoktatás keretében pedig 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés.

Az iskola immár 27 éve működik, az első végzős osztály 2000-ben érettségizett. Tanulóinknak csaknem fele a felsőoktatásban folytatta tanulmányait. Diákjaink továbbtanulási érdeklődése szerteágazó, de főként az egészségügy, a belügyi rendészet, a szociális munka és a romológia felé orientálódik. A nappali tagozaton 2000 óta közel 500 tanuló érettségizett le, a felnőttoktatási tagozaton pedig 400 feletti érettségi bizonyítványt állítottak ki a vizsga követelményeit sikeresen teljesítőknek.