Bemutatkozik felnőtt tagozatunk

A Gandhi Gimnázium felnőttoktatásának célja az, hogy az érettségi vizsgát és így a továbbtanulás lehetőségét is biztosítsa a régió azon tanulni vágyó lakosai számára, akiknek körülményei azt korábban nem tették lehetővé. Emellett módot kívánunk adni a valamilyen okból megszakadt tanulmányok folytatására is.

Iskolánk esélyt kínál a korszerű, széles körű műveltség megalapozására, a hiányok pótlására mindazoknak, akik vállalkoznak a velünk közös munkára.

A felnőttoktatás 4 évfolyamos (9., 10., 11., 12. osztály) gimnáziumi képzést adó oktatási forma, amely a korábbi gimnáziumi tanulmányok beszámításával kevesebb idő alatt is elvégezhető. Intézményünk nyitva áll minden tanköteles kort betöltött személy előtt, aki elfogadja a Gandhi pedagógiai programját és helyi tantervét, továbbá befejezett 8 általános iskolai osztályról szóló bizonyítvánnyal rendelkezik.

Lehetőséget biztosítunk a munka melletti tanulásra, valamint a munkaerőpiacról kiszorultak számára is segítünk képzéseinkkel. Az érettségi megszerzésével nagyobb esélyük lesz, hogy álláshoz, illetve új, kvalifikáltabb munkakörhöz jussanak, vagy felső fokú tanulmányokra készülhessenek fel.

Valamennyi közismereti tárgyat oktatjuk. Az idegen nyelvek közül az angolt, nagyobb számú igény esetén a beást, a lovárit is választhatják tanulóink. A kötelező érettségi tantárgyak mellett jelenleg biológia, földrajz, cigány kisebbségi népismeret, valamint informatika tantárgyakból végzünk érettségire felkészítést. A tankönyvek beszerzése önállóan történik, az ajánlott tankönyvekről a beiratkozáskor adunk tájékoztatást. A tanév során esti és levelező tagozaton félévkor és tanév végén vizsgát kötelesek tenni a tanulók.