Tájékoztatás

Székhely: 7629 Pécs, Dobó I. u. 93.

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a 2020-2021. tanév évfolyamaira a beiratkozás helye és ideje:
2020. június 22. (hétfő) 9.00-16.00-ig

Pécs, Komját Aladár utca 5.

címen található Gandhi Kollégiumban lesz.

 

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbiakat készítsék össze és hozzák magukkal:

 

 

1. A szülő/beírató (nagykorú!) személy személyi igazolványát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beiratkozás csak szülő, indokolt esetben más nagykorú hozzátartozó jelenlétével és írásos meghatalmazással érvényes (a borítékban ezt is megtalálja)!

2. Az alábbi dokumentumok közül az Önökre vonatkozókat:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, mely a beiratkozás napján érvényes

• hátrányos helyzetről szóló határozat, mely a beiratkozás napján érvényes,

• családi pótlékról, kiegészítő családi pótlékról szóló igazolást,

• tartós betegségről szóló igazolást,

• nevelésbevételről szóló határozat.

3. A beiratkozó tanuló

általános iskolai bizonyítványát

oktatási azonosító kártyáját, ennek hiányában általános iskolai diákigazolványát

TAJ kártyáját

egészségügyi törzslapját

oltási könyvét

egészségügyi nyilatkozat (kitöltve) a borítékban mellékelve küldjük,

• diákigazolvány igényléséhez NEK-adatlap (Kormányhivatalban kérhető, fényképes A/4-es igazolás)

adókártyáját (ha van),

• a tanuló nevére szóló bankszámlaszámot

• esetleges diszlexiáról, diszgráfiáról vagy más tanulási nehézségről szóló írásos szakértői véleményeket.

A járványhelyzetre való tekintettel, azok a diákok, akik nem tudnak megjelenni a beiratkozáson (2020.06.22.) jelezzék a +36-20/227-5441-es számon, vagy az info@gandhigimi.hu email címen!

 

 

Pécs, 2020.06.02.

Copyright 2019.