Beás nyelvi műhely

Beszámoló a BEÁS NYELVI MŰHELY  tartalmi munkájáról

A nyelvi műhely a Gandhi Gimnázium keretei között működik, melynek célja, hogy a beás nyelvvel foglalkozók (beás nyelvet oktató pedagógusok, nyelvészek, nyelvvizsgáztatók, a beás nyelv iránt elkötelezett magánszemélyek) számára találkozási és tanácskozási helyet biztosítson a beás nyelv fejlesztésének időszerű kérdéseinek megvitatására, továbbgondolására.

A magyarországi beás nyelv használata az elmúlt időszakban erőteljesen visszaszorult, leginkább családi vagy baráti körben használatos. A legtöbb fiatal számára már idegen nyelvnek számít, de a középkorúak és idősek körében is egyre inkább a magyar nyelv használata figyelhető meg mind a formális, mind az informális nyelvhasználati színtereken egyaránt.

A beás nyelv intézményes oktatása a köznevelésben a legrégebb óta 1994-től folyamatosan csupán egyetlen középfokú intézményben valósul meg. Ez a Gandhi Gimnázium, Technikum, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, amely Magyarország és egyben Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben indított el Pécs városában.

Jelenleg a gimnázium égisze alatt működő beás nyelvi műhely, arra törekszik, hogy a beás nyelv intézményi színtereken történő elsajátítását segítse és támogassa a nyelvhasználati színterek bővítésével kapcsolatos kezdeményezéseket.

A tevékenységünk önkéntes, van egy állandó 10-12 fős csapat, amely fontosnak tartja, hogy legyen egy olyan fórumuk, ahol elmondhatják a beás nyelv tanításával, kutatásával kapcsolatos eredményeiket, élményeiket, vagy egyszerűen csak beszélhessenek a beás nyelvvel kapcsolatos, a nyelvhez kötődő tevékenységről.

Az öt beás nyelvi műhely a pályázatban megjelölt tematika mentén valósult meg. Nagyon pozitív volt számunkra, hogy a résztvevők örömmel fogadták a lehetőséget, hogy egyrészt megismerhetik egymást, másrészt, hogy lehetőségük van szakmai eszmecserét folytatni arról a tevékenységről, amit végeznek. A továbbiakban az öt műhelytalálkozó tartalmát és eredményeit ismertetjük.

1. alkalom – online – 2023.09.11., 17:30

Az első alkalmat online hirdettük meg, tekintettel a nagyon távol élő meghívottakra. Dr. Orsós Anna megnyitotta az eseményt, majd Ignácz István, a Gandhi Gimnázium igazgatója köszöntötte a műhelytagokat. A tagok bemutatkozása után egyeztettük a további időpontokat, ismertettük a műhely működésének céljait, lehetőségeit. A továbbiakban a beás nyelv oktatását meghatározó kontextusról, a nemzetiségi nyelv és népismeret oktatásának jogszabályi hátteréről, a nemzetiségi oktatást meghatározó jogszabályi és tartalmi szabályozókról beszélt dr. Orsós Anna.

Kérdések és problémafelvetések után meghatároztuk, hogy milyen témákat veszünk napirendre a továbbiakban. Megállapításra került, hogy a nyelvfejlesztési feladatok mellett szükséges a horizontális tanulásnak is teret adni és egymás munkáját megismerni.

2. alkalom – 2023.10.02., 13:30

Az esemény megnyitását követően Dr. Orsós Anna beszélt a beás nyelv írásbeliségének kialakulásáról, bemutatta az eddig megjelent köteteket, majd további lehetséges célokról, feladatokról beszélgettünk. A legújabb oktatási segédanyagokat (nyomtatott, online) Láng Eszter mutatta be, egyúttal beszélt a Gandhi Gimnáziumban zajló beás nyelv és népismeret oktatásáról. A tapasztalatok megosztása a beás nyelvet tanítók munkáját segíti.

3. alkalom – 2023.11.06., 12:00

A műhelytagok a munkájukról beszéltek, tapasztalatok megosztása zajlott az óvodától az egyetemig. Megbeszéltük a 40 oldalas kiadvány tartalmát, felépítését. Minden tag vállalt néhány oldalt, melyben bemutatja intézményét, ill. kitér a beás nyelvhez fűződő viszonyára. Emellett szemléltető eszközök tartalma, formája is meghatározásra került.

4. alkalom – 2023.11.21., 10:00

A műhelytagok részt vettek a Gandhi Gimnáziumban megrendezett Cigány/roma mesemondó versenyen felkészítő tanárként, zsűritagként, szervezőként, ill. nézőként. A verseny után megbeszéltük a tapasztaltakat, benyomásokat, ill. a készülőben lévő szemléltetőeszközökről történt egyeztetés.

5. alkalom – 2023.12.04., 13:00

Az utolsó alkalomra összeállt a kiadványunk, megtekintettük a tervezett formáját, pontosítottuk a tartalmát. A szemléltető eszközök is összeállításra kerültek, ezeket szintén áttekintettük, ahol kellett módosítottuk. Ezt követően dr. Boros Julianna tartott előadást Cigányok – iskola – lakóhely címmel. A szakmai beszélgetést, ill. a teljes műhelysorozatot a Kóstolda étteremben zártuk.

Megerősítést nyert az alkalmak során, hogy fontos az együttműködés a műhelytagok között. Egyrészt nagyon sokat tanulunk egymástól minden alkalommal, másrészt erőt ad, hogy tudunk egymásról és tudunk közös műhelyfeladatokat kitűzni annak érdekében, hogy a nagyon előrehaladott nyelvcsere folyamatot átélő nyelvi közösség identitását tervezett közös kiadványokkal és akciókkal erősíteni tudjuk.

Szemléltető eszközök

A beás nyelv oktatásához, népszerűsítéséhez terveztünk és állítottunk össze szemléltető eszközöket, melyek az osztályteremben, ill. bármely tematikus rendezvényen hasznos oktatási segédeszközként funkcionálhatnak majd a jövőben. Nyelvtani táblázatok, gondolattérképek mellett a beás cigányok kulturális értékeit is bemutatjuk ezeken a felületeken.

Kiadvány

A kiadványban bemutatkoznak a beás nyelvi műhely tagjai. Sokfélék vagyunk, mindannyian különböző módon kötődünk a beás nyelvhez. Az intézményekben dolgozók bemutatják iskolájukat és azt, hogy náluk miképp zajlik a beás nyelv oktatása. Akik mögött nincs intézmény, a beás nyelvhez való személyes kötődésükről írnak hol röviden, hol hosszabban. A célunk egy: szeretnénk, ha minél több ember olvasná, látná, tudna arról, hogy létezünk, hogy szívügyünk mindaz, ami a beás nyelvvel kapcsolatos. Hogy ez a nyelv sokunknak még anyanyelve, fontos nekünk és nem szeretnénk, ha eltűnne az ismeretlenbe, ezért lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, hogy minél többen merjék használni, és buzdítunk mindenkit, hogy beszéljenek, írjanak, olvassanak ezen a nyelven akkor is, ha tudják, hogy nyelvtudásuk már vagy még nem tökéletes. Reméljük, hogy sokan érdeklődéssel forgatják majd bemutatkozó oldalainkat, s ha kedvük támad, csatlakoznak kis csapatunkhoz.

Dr. Orsós Anna – Láng Eszter

Pécs, 2023. 12. 15.