Az Oktatási Hivatal bázisintézménye lett a pécsi Gandhi Gimnázium

Szerző: | ápr 1, 2020 | Hírek

Újabb rangos címmel ismerték el a pécsi Gandhi Gimnázium pedagógiai tevékenységét. Az iskola az elkövetkező három évben az Oktatási Hivatal bázisintézményeként folytathatja a munkáját. Az erről szóló értesítés azt is jelenti, hogy szélesebb kör is megismerheti, átveheti azokat a szakmai újításokat, fejlesztéseket, amelyeket a Gandhi az elmúlt néhány esztendőben valósított meg. 

Messzire jutott a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, állapíthatjuk meg, ha végignézünk a történetén. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amely pedagógiai programjával három éve UNESCO-elismerést is kiérdemelt, immár 26 éve oktat és nevel azon meggyőződéssel, hogy a leszakadó társadalmi csoportok számára hosszabb távon a tanulás a legfontosabb és legjárhatóbb út a felemelkedéshez. Az idén januárban kiírt, az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerését célzó pályázatra azt követően jelentkezett, hogy az elmúlt néhány esztendőben több olyan innovációt is bevezetett, melyeket a megítélése szerint más iskolák is hasznosíthatnak. 

Az Oktatási Hivatal a hazánkban működő köznevelési intézmények pedagógiai munkáját igyekszik eredményesebbé tenni azáltal, hogy ún. bázisintézmények megosztják a már működő jó gyakorlataikat, egyebek mellett helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus-továbbképzések számára, s így a pedagógiai szakmai közélet fejlődését szolgálják. Ahhoz, hogy a pályázó méltónak bizonyuljon az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre, be kellett mutatnia a többi közt a nevelőtestületét, a külső szakmai kapcsolatrendszerét, a bázisintézményi feladatok ellátásához szükséges eszközparkját, továbbá a már említett szakmai újításait, fejlesztéseit, jó gyakorlatait. 

Az utóbbiak sorában a Gandhi beszámolt például arról, hogy a gimnáziumban hogyan fejlesztettek nemzetiségi tananyagtartalmakat hagyományos és digitális eszközökkel, miként használnak saját készítésű eszközöket is a nemzetiség nyelvoktatásban, hogyan támogatják a tanulást virtuális tantermi és digitális jegyzetelési módszerekkel, valamint hogy az alapfokú művészeti iskola (AMI) hangszeres zeneoktatásában miként jelenik meg az autentikus cigány népzene, a kollégiumban pedig miként zajlik a kompetenciafejlesztés. 

A napokban érkezett értesítések szerint az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja a Gandhit külön-külön a gimnáziumi oktatása és a művészeti nevelése, míg a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a gimnáziumi és kollégiumi munkája miatt is érdemesnek ítéli az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címre. Az elismeréseket később, ünnepélyes keretek között adják át. A pécsi intézmény 2023. június 15-ig viselheti a címet, s közben az Oktatási Hivatallal együttműködésben kell eleget tennie a bázisintézményi – fentebb említett – feladatainak. 

– Ez az elismerés a csapatmunka diadala, hiszen a teljes tantestületünk többéves munkájának és a fenntartónk támogatásának köszönhető – mondja Ignácz István igazgató. – Örömteli, hogy valamennyi egységünk tudott felmutatni jó gyakorlatot, és az is, hogy az újításainkat ezek szerint más szakemberek is értékelik. Az iskolánk valóban, országos szinten is kiemelkedően foglalkozik a nemzetiségi oktatással, kultúra- és hagyományőrzéssel, és most újabb lehetőségünk nyílik megmutatni ezt az oktató-nevelő munkát. Készek vagyunk rá, és bízunk abban, hogy a nyitottságunk tovább erősíti, szélesíti a szakmai kapcsolatrendszerünket.

– Büszkék vagyunk az újabb rangos címre – teszi hozzá az iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője is. – Ismét visszaigazolást kaptunk arra, hogy a Gandhi jó úton jár. Immár e megerősítés birtokában is folytatjuk a munkát mind a hátrányos helyzetű diákok oktatása, mind pedig a cigány/roma identitástudat erősítése, értékek bemutatása, a nemzetiséghez és a többségi társadalomhoz tartozók egymáshoz közelítése terén – fogalmaz Virág Bertalan.

A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola – a Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) háttértámogatásával – továbbra is várja a továbbtanulni szándékozó 8. osztályos diákokat, s igyekszik hozzájuk igazított módszerekkel, a lehetőségei szerinti legmagasabb szinten ápolni és továbbörökíteni a cigány/roma kultúrát. A fenntartójának az a célja, hogy a Gandhit minél több olyan hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermek válassza, akiből az iskola és a tanulás segítségével új ismeretekre nyitott, ugyanakkor a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.