Rendkívüli felvételi eljárás (2017 – 2018)

GANDHI GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁST HIRDET A

2017-2018. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEIRE

 1. Tagozatkód: 002

Képzés neve: Négyosztályos gimnázium

Rendkívüli felvételi eljárásban felvehető létszám: 23 fő

Információk az adott képzésről:

 • A képzés időtartama: 4 éves (9-12. évfolyam)
 • Egyéb: érettségit adó nappali képzés

 

 1. Tagozatkód: 004

Képzés neve: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja

Rendkívüli felvételi eljárásban felvehető létszám: 22 fő

Információk az adott képzésről:

 • A képzés időtartama: 5 éves (1 előkészítő év + 4 gimnáziumi év)
 • Egyéb: érettségit adó nappali képzés kötelező kollégiumi bentlakással. A jelentkezés szociális feltételeiről és egyéb részleteiről további információkat találhat intézményünk honlapján a 8. osztályosoknak menüpont AJKP alpontja alatt. Az előkészítő év után bármely pályaorientációs gimnáziumi képzés választható.

 

 1. Tagozatkód: 006

Képzés neve: Belügyi pályaorientációs gimnáziumi képzés

Rendkívüli felvételi eljárásban felvehető felvehető létszám: 20 fő

 • Képzési idő: 4 év
 • Egyéb: belügyi pályára előkészítő, érettségit adó nappali gimnáziumi képzés

 

 1. Tagozatkód: 008

Képzés neve: Katonai pályaorientációs gimnáziumi képzés

Rendkívüli felvételi eljárásban felvehető létszám: 29 fő

 • Képzési idő: 4 év
 • Egyéb: katonai pályára előkészítő, érettségit adó nappali gimnáziumi képzés
 1. Tagozatkód: 010

Képzés neve: Emelt óraszámú informatikai gimnáziumi képzés

Rendkívüli felvételi eljárásban felvehető létszám: 28 fő

 • Képzési idő: 4 év
 • Egyéb: érettségit adó nappali képzés emelt informatikai óraszámmal

Az oktatás jellemzői:

Minden induló osztályunk érettségit nyújtó gimnáziumi osztály, ahol úgynevezett nyelvoktató típusú nemzetiségi oktatás folyik. Az AJKP programban az előkészítő év során minden tanuló fél-fél évig megismerkedhet a két magyarországi cigány nyelvvel (beás, lovári) majd választása szerint az egyiket folytatja a tizenkettedik év végéig. A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók tanórai keretben választásuk alapján négy éven át tanulják az egyik cigány nyelvet. A másik cigány nyelv elsajátítására lehetőséget biztosítunk fakultációs vagy szakköri keretben. E két nyelvből érettségi vizsga és nyelvvizsga is tehető. A nemzetiségi oktatás fontos eleme a cigány népismeret tantárgy oktatása heti egy órában. A nyugati nyelvek közül angol és német választható, melyet jelenleg heti négy órában oktatunk. A belügyi és katonai pályaorientációs gimnáziumi képzésünk a hagyományos gimnáziumi tantárgyakon kívül belügyi rendészeti ismereteket illetve katonai alapismereteket is oktat, felkészíti ezzel tanulóinkat a belügyi illetve katonai pályán történő továbbtanulásra. Mindkét tantárgyból érettségi vizsga tehető, mely előfeltétele a szakirányon való továbbtanulásnak. Az emelt óraszámú informatikai gimnáziumi osztály a modern kor kihívására felelve a legkorszerűbb informatikai ismeretekkel ruházza fel a tanulókat.

Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő évfolyama lehetőséget biztosít arra, hogy az általános iskolai tanulmányok idején keletkezett hiányokat pótolja, ezzel is segíti a gimnáziumi tanulmányokra történő felkészülést.

Intézményünk integráltan biztosítja a nappali rendszerű képzésben a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás tanulók nevelését-oktatását. Fejlesztő pedagógusunk segítségével az egyéni és kiscsoportos fejlesztést is biztosítjuk.

 

Jelentkezés feltételei

A jelentkezéseket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján bíráljuk el. Írásbeli és szóbeli felvételi nincs.

A központi jelentkezés határideje: 2017. május 15.

Jelentkezés módja a gimnáziumi képzésre: az általános iskolában kitöltött jelentkezési lapok eljuttatásával intézményünk címére.

Rendkívüli felvételi eljárás – jelentkezési lap

Jelentkezés módja az AJKP programra: Az Arany János Kollégiumi Program pályázatához a kilencedik évfolyamon jelentkezésen túl a honlapunkon megtalálható mellékletek beküldése is szükséges az iskola címére a központi jelentkezés mellett.

AJKP_pályázat_1sz-melléklet
AJKP_pályázat_2sz-melléklet

Felvilágosítás

Nemes János beiskolázási felelős: 72/539-670 131-es mellék

Fegyvernekyné Szabó Judit kollégiumvezető: 20/210-9695

Juttatások

 1. AJKP-s tanulóknak: ingyenes tankönyv, ingyenes étkezés. Tanulmányi ösztöndíj: 3.000-30.000Ft-ig, hazautazás és városi bérlet térítése belső szabályozás alapján, rengeteg ingyenes kirándulás és program.
 1. Nem AJKP-s tanulóknak: ingyenes tankönyv, kedvezményes étkezés, rengeteg ingyenes kirándulás és program.

Archívum