FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017-2018. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

1. Tagozatkód: 02
Képzés neve: Négyosztályos gimnázium
Felvehető létszám: 30 fő
Információk az adott képzésről:
• A képzés időtartama: 4 éves (9-12. évfolyam)
• Egyéb: érettségit adó nappali képzés

2. Tagozatkód: 04
Képzés neve: Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
Felvehető létszám: 52 fő
Információk az adott képzésről:
• A képzés időtartama: 5 éves (1 előkészítő év + 4 gimnáziumi év)
• Egyéb: érettségit adó nappali képzés kötelező kollégiumi bentlakással. A jelentkezés szociális feltételeiről és egyéb részleteiről további információkat találhat intézményünk honlapján a 8. osztályosoknak menüpont AJKP alpontja alatt. Az előkészítő év után bármely pályaorientációs gimnáziumi képzés választható.

3. Tagozatkód: 06
Képzés neve: Belügyi pályaorientációs gimnáziumi képzés
Felvehető létszám: 30 fő
• Képzési idő: 4 év
• Egyéb: belügyi pályára előkészítő, érettségit adó nappali gimnáziumi képzés

4. Tagozatkód: 08
Képzés neve: Katonai pályaorientációs gimnáziumi képzés
Felvehető létszám: 30 fő
• Képzési idő: 4 év
• Egyéb: katonai pályára előkészítő, érettségit adó nappali gimnáziumi képzés

5. Tagozatkód: 10
Képzés neve: Emelt óraszámú informatikai gimnáziumi képzés
Felvehető létszám: 30 fő
• Képzési idő: 4 év
• Egyéb: érettségit adó nappali képzés emelt informatikai óraszámmal

Az oktatás jellemzői:

Minden induló osztályunk érettségit nyújtó gimnáziumi osztály, ahol úgynevezett nyelvoktató típusú nemzetiségi oktatás folyik. Az AJKP programban az előkészítő év során minden tanuló fél-fél évig megismerkedhet a két magyarországi cigány nyelvvel (beás, lovári) majd választása szerint az egyiket folytatja a tizenkettedik év végéig. A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók tanórai keretben választásuk alapján négy éven át tanulják az egyik cigány nyelvet. A másik cigány nyelv elsajátítására lehetőséget biztosítunk fakultációs vagy szakköri keretben. E két nyelvből érettségi vizsga és nyelvvizsga is tehető. A nemzetiségi oktatás fontos eleme a cigány népismeret tantárgy oktatása heti egy órában. A nyugati nyelvek közül angol és német választható, melyet jelenleg heti négy órában oktatunk. A belügyi és katonai pályaorientációs gimnáziumi képzésünk a hagyományos gimnáziumi tantárgyakon kívül belügyi rendészeti ismereteket illetve katonai alapismereteket is oktat, felkészíti ezzel tanulóinkat a belügyi illetve katonai pályán történő továbbtanulásra. Mindkét tantárgyból érettségi vizsga tehető, mely előfeltétele a szakirányon való továbbtanulásnak. Az emelt óraszámú informatikai gimnáziumi osztály a modern kor kihívására felelve a legkorszerűbb informatikai ismeretekkel ruházza fel a tanulókat.
Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő évfolyama lehetőséget biztosít arra, hogy az általános iskolai tanulmányok idején keletkezett hiányokat pótolja, ezzel is segíti a gimnáziumi tanulmányokra történő felkészülést.

Intézményünk integráltan biztosítja a nappali rendszerű képzésben a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiás tanulók nevelését-oktatását. Fejlesztő pedagógusunk segítségével az egyéni és kiscsoportos fejlesztést is biztosítjuk.

Jelentkezés feltételei

A jelentkezéseket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján bíráljuk el. Írásbeli és szóbeli felvételi nincs.
A központi jelentkezés határideje: 2017. február 15.
Jelentkezés az AJKP programba: 2017. január 25.
Jelentkezés módja a gimnáziumi képzésre: az általános iskolában kitöltött jelentkezési lapokon.
Jelentkezés módja az AJKP programra: Az Arany János Kollégiumi Program pályázatához a kilencedik évfolyamon jelentkezésen túl a honlapunkon megtalálható mellékletek beküldése is szükséges az iskola címére a központi jelentkezés mellett.
Részletes információ: www.gandhigimi.hu/?page_id=137

Felvilágosítás

Nemes János beiskolázási felelős: 72/239-655 131-es mellék
Sárkány Henrik igazgatóhelyettes: 20/361-3699
Fegyvernekyné Szabó Judit kollégiumvezető: 20/210-9695

Juttatások:

1. AJKP-s tanulóknak: ingyenes tankönyv, ingyenes étkezés. Tanulmányi ösztöndíj: 3.000-30.000Ft-ig, hazautazás és városi bérlet térítése belső szabályozás alapján, rengeteg ingyenes kirándulás és program.

2. Nem AJKP-s tanulóknak: ingyenes tankönyv, kedvezményes étkezés, rengeteg ingyenes kirándulás és program.

Az iskola bemutatása

1) Iskolánk múltja, története: 1994-ben kezdte meg működését Magyarország és Európa egyetlen roma nemzetiségi gimnáziuma. Intézményünkben lovári és beás cigány nyelvek mellett cigány népismereti tantárgyat is oktatunk.

2) Fakultációk, tanműhelyek, számítógépes felszereltség: iskolánkban több humán és természettudományos fakultáció is működik, melyek mellett idegen-, nemzetiségi nyelvi és belügyi rendészeti fakultációkat is szervezünk.

3) Kollégium: térítésmentes, csak étkezési hozzájárulást kell fizetni a nem AJKP-s tanulóknak.

4) Felnőttoktatási tagozatunk:
Felnőtt hallgatóink részére esti és levelező rendszerű gimnáziumi képzést szervezünk. Az idegen nyelvek közül az angolt, németet, lovárit vagy a beást lehet választani (a jelentkezők számától függően). Az esti képzésben hetenként 3 napon van tanítás, amely délután (általában fél 2-től fél 7-ig), órarend szerint zajlik. A levelező tagozaton kéthetente egy péntek délután vannak konzultációs órák.

Nyílt Napok a Gandhi Gimnáziumban:

2016. november 22.
2016. december 08.
2017. január 19.